Taisyklės ir sąlygos

1. SĄVOKOS

1.1. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.neregeta.lt taisyklės.

1.2. Pardavėjas – UAB„UNSEEN PICTURES“, juridinio asmens kodas 124380761, PVM mokėtojo kodas LT 243807610, registracijos adresas A. Goštauto 40B, LT-03163 Vilnius.

1.3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė www.neregeta.lt.

1.4. Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.5. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato Pardavėjo ir Pirkėjo, įsigyjančio prekes Parduotuvėje, tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką ir kitus su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusius klausimus.

2.2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Pirkėjas su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Su elektroninės parduotuvės taisyklėmis ir sąlygomis susipažinau ir sutinku“.

2.3. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pirkti Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir/ar su jomis nesutinka.

2.4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Parduotuvėje.

2.5. Jei po Taisyklių papildymo ar pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

2.6. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje, t.y. atitinka Taisyklių 1.4. p. nurodytus kriterijus.

2.7. Pirkimo-pardavimo aktas tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikomas sudarytu nuo to momento, kai Pirkėjas Parduotuvėje suformuoja prekių krepšelį, pasirenka prekių pristatymo (atsiėmimo) formą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei paspaudžia mygtuką „Apmokėti“.

2.8. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryti Pirkimo-pardavimo aktai yra saugomi Parduotuvėje.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS

3.1. Prieš pirkdamas Parduotuvėje, Pirkėjas privalo atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą (jei prekių nepageidauja atsiimti pats), telefono numerį, elektroninio pašto adresą), kurie būtini prekėms pirkti, pristatyti ir mokėjimams vykdyti.

3.2. Pardavėjas turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina užsakymo įvykdymui, duomenų tvarkymui arba Pardavėjo veiklos planavimui ir analizei. Pardavėjas taip pat turi teisę naudoti Pirkėjo asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Pirkėjui tikslais Pardavėjo veiklos ribose. Pirkėjo duomenys gali būti panaudoti informacijos siuntimui arba kitai internetinės parduotuvės veiklai tik gavus Pirkėjo sutikimą. Taisyklių 2.2. punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.

3.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3.4. Pirkėjas patvirtina, kad jis turėjo galimybę susipažinti su asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei turi šias teises:

  1. susipažinti su savo duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;
  2. bet kuriuo metu uždrausti jo asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą, išskyrus atvejus, kai tai būtina reikalavimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo akto, įvykdymui arba Užsakymo įvykdymui;
  3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, atsisakyti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, išsiunčiant pranešimą el. paštu info@neregeta.lt arba jį pateikus Pardavėjo buveinės adresu, nurodytu 1.2. punkte.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje.

5.4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6. PREKIŲ UŽSAKYMAS IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1. Parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

6.2. Pirkėjas pastebėjęs užsakyme klaidą, privalo nedelsdamas susisiekti telefonu +370 612 16590 (darbo dienomis, nuo 8:30 iki 17:30) arba el. paštu info@neregeta.lt.

6.3. Prekių kainos Parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos įskaitant PVM. Parduotuvė pasilieka teisę keisti prekių kainas.

6.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes internetu. Pasirinkus šį atsiskaitymo už prekes būdą, Bus suteikta galimybė pasirinkti atitinkamą bankinę ar elektroninės bankininkystės sistemas.

6.5. Pirkėjui pateikus užsakymą, į jo nurodytą el. paštą nedelsiant yra išsiunčiamas sugeneruotas el. laiškas su užsakymo patvirtinimu.

6.6. Jeigu pirkėjo adresas yra užsienyje, Pirkėjas privalo pasirinkti siuntimo būdą bei apmokėti siuntimo išlaidas, kurios bus nurodytos galutinėje sąskaitoje. Tokiu atveju jam bus sugeneruotas el. laiškas su siuntos numeriu.

7. UŽSAKYMO ĮVYKDYMO TERMINAI, PREKIŲ PRISTATYMAS

7.1. Prekių pristatymo sąlygos bus pateiktos, kai įvesite prekių pristatymo adresą bei pasirinksite prekių pristatymo būdą.

7.2. Prekių pristatymo kaina bus nurodyta ir pridėta prie Jūsų prekių krepšelio sumos, kai įvesite prekių pristatymo adresą.

7.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4. Užsakymą pristatyti galime tiek į namus, tiek į darbovietę. Jei norite, kad užsakymas būtų pristatytas į darbovietę, būtinai nurodykite darbovietės pavadinimą. Kitą aktualią informaciją apie darbovietę pateikite skiltyje „Pastabos“.

7.5. Vieno užsakymo prekės gali būti išsiųstos tik vienu adresu. Jei norite prekes išsiųsti dviem ar daugiau adresų, turėsite pateikti atitinkamą kiekį užsakymų.

7.6. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, Pirkėjas turi pasirūpinti, kad kas nors vietoj jo tai galėtų padaryti bei nurodyti prekes atsiimsiančio asmens vardą ir pavardę skiltyje „Pastabos“. Tuo atveju, jei prekes pristačius nurodytu adresu jų priimti negali nei Pirkėjas, nei jo įgaliotas asmuo, Pirkėjas neturės teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo nurodytu pristatymo adresu, tačiau netinkamam subjektui.

7.7. Pasirinkus nemokamą užsakymo atsiėmimą, Pirkėjas jį gali atsiimti UAB „Unseen pictures“ adresu A. Goštauto g. 40B, 5 aukštas, po gauto el. laiško dėl užsakymo patvirtinimo biuro darbo valandomis nuo 8.30 iki 17.30. Atvykus atsiimti prekių, Pirkėjui būtina su savimi turėti prekių užsakymo numerį, kuris Pirkėjui yra atsiunčiamas el. paštu automatiškai pateikus užsakymą.

7.8. Pirkėjas, pasirinkęs pristatymą Lietuvos Respublikos teritorijoje į namus ar biurą ir gavęs pranešimą apie tai, kad jo užsakymas paruoštas ir išsiųstas, prekes gaus ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.10. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio (ar pašto darbuotojo) pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui (ar pašto darbuotojui). Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio (ar pašto darbuotojo) prekės pristatymo dokumente.

8. PREKIŲ KOKYBĖ

8.1. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

9.1. Parduotuvėje įsigytos kokybiškos knygos negali būti grąžinamos ir/ar keičiamos.

9.2. Visos prekės, parduodamos el. parduotuvėje, yra naujos ir laikomos optimalioje temperatūroje, apsaugotos nuo tiesioginių saulės spindulių, aukščiausios kokybės sandėliavo patalpose, atitinkančiose visus Europos Sąjungos standartus. Kiekviena mūsų išsiunčiama prekė yra išoriškai patikrinama siuntos paruošimo proceso metu. Prekė nėra laikoma nekokybiška, jeigu ant jos galima pastebėti smulkių transportavimo, pakavimo ar saugojimo metu atsiradusių defektų, dažnai būdingų ir įprastuose pardavimo vietose (pvz., nežymūs įbrėžimai knygos viršelyje ar jo folijoje, nežymus popieriaus spalvos pakeitimas vienoje iš išorinių briaunų ar pan.).

9.3. Grąžinant nekokybišką knygą, visi pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

9.4. Pirkėjui tenka visos prekių grąžinimo išlaidos.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.3. Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11. INFORMACIJA IR RINKODARA

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Parduotuvės puslapyje el. pašto adresu ar pateikia nurodytu telefonu.

11.3. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar kitų pranešimų dėl elektroninių tinklų sutrikimų.

11.4. Prekėms su nuolaida papildomos nuolaidos nėra taikomos, nebent Pardavėjas yra nurodęs kitaip.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.